Птахівництво

Птахівництво є однією з галузей тваринництва, що забезпечує швидкий оборот вкладених коштів та динамічний її розвиток завдяки диверсифікованому типу виробництва продукції. Останній може включати як м’ясний, яєчний, так і яєчно-м’ясний напрям спеціалізації.

Особливістю сучасного стану розвитку галузі впродовж останнього десятиліття є динамічне зростання чисельності поголів’я птиці усіх видів, нарощування обсягів виробництва, збільшення внутрішнього попиту та експорту продукції.

ATH Company надає екологічні комплексні рішення для птахівництва України завдяки широкому ассортименту товарів, з метою підвищення економічної ефективності ведення бізнесу та здоров’я нації.

made in IT Lama
`